Zorné pole - Jakub a Magdaléna Roztočilovi

16/2 ‒ 24/3/2019

Jakub Roztočil a Magdaléna Roztočilová jsou manželský pár, který vystavuje společně poprvé. Jejich tvorba je odlišná formou, ale mnohé mají společné. Oba rádi experimentují, jejich díla reagují na současný svět, civilizaci, přírodu, člověka, fyzikální zákonitosti, společnost.

Jakub Roztočil (*1979, Turnov) vystudoval monumentální sochařství, výsledkem tvorby nejsou sochy ani objekty, ale velkoplošná plátna, která vznikají díky složitým přístrojům, které autor sestrojuje a které v určitých intervalech odkapávají barvu, a pak díky rotujícím pohybům vzniká obraz. Jde o proces velmi složitý, závislý na mnoha faktorech, a tvorba se stává „alchymií“, jež zachycuje čas, prostor, emoce, fyzikální zákonitosti, přírodní struktury, nálady… Jak sám autor říká, „tvorba pomocí přístrojů je velké dobrodružství, hledání, mnohotvárnosti a napětí“. Lhostejný mu není ani divák, který ve strukturách malby nachází nové a nové podněty a pocity.

Magdaléna Roztočilová (* 1989, Boskovice) vystudovala též sochařství. Její objekty-instalace se věnují především ztvárnění lidských bytostí, myšlenkových i emocionálních pochodů, portrétů i autoportrétů. Pro svá díla využívá nejrozmanitější materiál – textil, plasty, polyester, recyklované plasty, pryskyřici, epoxid –, pro objekty je však neméně důležitá i barva a tvar. Originální až nesourodá kombinace barev, struktur, materiálu vytváří nezaměnitelný rukopis artefaktů. Sochám-objektům nechybí nadsázka, hravost, vtip, určitá pitoresknost a ženský, feministický pohled na realitu a člověka.
První společná „manželská“ výstava ZORNÉ POLE je zajímavým, originálním dialogem odlišného výtvarného myšlení, různých výtvarných postupů a forem umění, rozličných vyjadřovacích prostředků, jiným úhlem pohledu na danou věc.
Na druhé straně je ze společné výstavy vidět, že oba tvůrci reflektují realitu velmi citlivým a mnohovrstevnatým způsobem. Jejich ZORNÉ POLE je široké a má nekonečné možnosti.

Tyrant-II170x190cmakryl-na-pltn2017
Minor-Cycle-195x185cmakryl-na-pltn2016
Magdalna-Roztoilov-SPOLENOST-2012
Magdalna-Roztoilov-Zaplen-figura-FLAMI-2018
motivZorn-Pole