Blanka Kirchner, Yveta Anna Kroupová - Hlava, ruka, vzpomínka


22/10/2021 ‒ 28/11/2021

Vernisáž 22/10/2021 v 17 hodin
Úvodní slovo: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph. D.
a Mgr. Jitka Mrázková
Výstava potrvá do 28. listopadu 2021
Výstavu pořádá Statutární město Liberec

Hlava, ruka, vzpomínka jsou vlastně tři věci, atributy, bez kterých nelze psát, kreslit, malovat, skládat hudbu prostě tvořit umění.
Tématem této výstavy je deníkový záznam. Možná si mnoho z nás píše deník a pro mnohé je velmi intimní nezveřejnitelnou záležitostí. Deníky naopak velmi často schováváme před rodiči, partnery, partnerkami, pak i před vlastními dětmi. Je to velká odvaha zveřejnit svůj deník, neboť tím se veřejně svlékáte „do naha“, ukazujete své emoce, názory. Všichni vám vidí „pod pokličku“ – do duše. A to je velmi nebezpečné. Proč? V dnešní pragmatické době odhalovat svoje pocity, myšlení i duši se moc nenosí. Proč? Myšlenky, pocity i názory jsou těžko změřitelné, jsou nehmotné a člověk, který je odhalí, se stává velmi zranitelným. Proč? Názor, emoce a myšlenky lze mnohdy zneužít, díky sociálním sítím se šíří velmi rychle, ale i překroutit a „zfejkovat“.
Proto se skláním v obdivu před tím, že autorky svůj deník, záznam pocitů, myšlenek, postřehů zveřejňují.
Ovšem zveřejňovat deníky je důležité. Proč? Ostatní to inspiruje, posouvá a konfrontuje s vlastními pocity a názory. Myslím, že doba pandemie mnohé z nás přivedla k přemýšlení, emoce a různé nálady začaly také daleko více vyplouvat na povrch, mnozí z nás se více obraceli do vzpomínek, meditací, sebehodnocení, přehodnocení hodnot i názorů. Možná mnozí začali i tvořit, šít, péci, háčkovat, kreslit, fotit i psát deníky.
Blanku a Yvetu pojí přátelství zhruba 20 let a obě si píší deník odnepaměti. Každá k němu přistupuje svým způsobem. Blanka zapisuje jednu větu denně. Její záznamy jsou věcné a popisují
události a činnosti dne. Yveta popisuje převážně své pocity a emoce, které vyjadřuje skrz kresbu a výtvarné záznamy.
Jejich společná výstava je průnikem deníkové tvorby za měsíc listopad (2020) a obě autorky představují i několik starších prací, které tak návštěvníkovi ucelí pohled na každou z nich individuálně a dokreslí jejich tvůrčí pohled na svět.
Součástí výstavy je interaktivní objekt, který nabídne odtrhnout si na památku deníkovou větu nebo ilustraci.
Myslím, že výstava je nadčasová jednak svojí formou i obsahem a také v přesahu vnímání umění a kultury vůbec. Pandemie možná napomůže umělcům a vůbec kultuře v tom, že již nebude vnímána jako okrajová, nadstavbová „věc“, která je k ničemu.
A jak jsou kultura a umění potřebné i pro nekulturního člověka.
Tato výstava je toho důkazem. Instalace obou umělkyň ukazuje, kam umění, kultura směřuje do budoucnosti.

 

uzkost-1-copy
Bplaktypozv
2790744618584659875284552334421394360896647o-1
20082
411

Yveta Anna Kroupová
*1981 v Liberci

Žije v Praze. Pracuje jako freelancer v oblasti ilustrace, designu a stylingu.
V roce 2008 založila spolu s Michaelou Tomiškovou čokoládovou značku Rozbíjím se, pro kterou psala krátké poetické věty. Během studií na vysoké škole pracovala pro Ditu Pecháčkovou jako dekor stylistka. Spolupodílela se na všech jejích kuchařkách Deník Dity P. a na stejnojmenném pořadu pro Českou televizi. Posledních šest let pravidelně kreslí pro pražské řeznictví Naše Maso, kde ilustrace jsou součástí jejich vizuální identity. Pro ně navrhla i logo. V roce 2018 založila dohromady s Květou Dubnovou šperkařskou značku Nitu jewelry. Ráda pracuje v malých kreativních uskupení. Jedno z nich je Send with Fox s Radkou Machalickou. Autorská a osobitá přání s tématikou lesa a přírody.
Mezi její klienty patří Ambi, Czechdesign, České dráhy, Gambrinus, LuckyMan Films, Naše maso, Nike, Pragtique, Parky Life, Preciosa, Tomáš Klus, VMLY&R, Zalando.

MgA. Blanka Kirchner
*1982 v Liberci
Žije a pracuje v Liberci

Blanka Kirchner je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FUD UJEP) v Ústí nad Labem, obor Fotografie a digitální média. Na FUD UJEP v letech 2010 – 2013 pracovala jako odborná asistentka v ateliéru Performance (nyní Prostor – objekt – akce), který vede doc. Jiří Kovanda. Její umělecké aktivity vycházejí zejména ze systematicky produkovaných denních záznamů, deníkových zápisků, autorských textů, korespondencí a různých slovních a větných happeningů. Její práce vyšly knižně pod názvy Pět žen. Jedna věta denně. (2018, spolupráce s E. Konečnou, M. Turčínovou, K. Konečnou, M. Cibikovou) a Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným (2014). V současné době pracuje na své třetí knize s názvem Dvojtečka. Od roku 2019 působí na Katedře umění FUA TUL, jako lektorka předmětu Výtvarný ateliér. Od roku 2021 působí na FUA TUL jako proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy.

Vzdělání:
od 2020 – Fakulta umění a architektury, TUL, Liberec
Studijní program: Výtvarná umění, doktorské studium
2009 – 2011 – Fakulta umění a designu, UJEP, Ústí nad Labem
Obor: Kurátorská studia
2001 – 2008 Fakulta umění a designu, UJEP, Ústí nad Labem
Obor: Fotografie a digitální média
Zahraniční stáž:
2009 Turku Art Museum, Finsko
2006 FHTW (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft), Berlín, Německo

Výstavy (výběr):
2020 Iluzivní prostor, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2018 Vrstvy událostí, Nevan Contempo, Praha / samostatná výstava
2015 Nikdy nebylo lépe. Galerie AVU, Praha
2015 Tektonika paměti, Dům umění, Brno
2015 The Art of Urban Practise Breaking Out of Dilema. Rotor, Graz, Rakousko
2014 Konec světa. UKG, Nitra, Slovensko
2014 Tektonika paměti. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2014 Konec světa. Ukradená galerie, Nitra, Slovensko
2013 Máte doma prach? NoD Mini, Praha
2013 David Shrigley je o 33 cm vyšší než já. GASK, Kutná Hora / samostatná výstava
2013 ESSL Art Award. Galere Futura, Prague
2013 Minimální trvanlivost. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2012 My hobby is collecting dust and dreams, ICSP Brooklyn, New York, USA
2012 Gym Lessons. České centrum v NY, New York, USA
2012 Hello, my name is Googlologist. Galerie 307 VŠUP, Praha
2012 V jednom kole, v sedmém nebi. KC Vratislavice 101010, Liberec
2012 Zrcadlo, Designblok 2012 / Superstudio Clam-Gallasův palác, Praha
2012 Passing Memories. Art Workshop Lazareti, Dubrovník, Chorvatsko
2012 Co budeme dělat? Galerie 1. patro, Praha
2012 Mrak ve tvaru krychle, Milevsko

Ceny:
2013 Finalista Essl Art Award, Galerie Futura, Praha
2010 Finalista Ceny EXIT. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

Web:
www.blankakirchner.com
www.albumvruce.cz