FOTÍME KANÁLY ...a na počátku byl kanál (projekt Civilizace)

FOTÍME KANÁLY
...a na počátku byl kanál
/Projekt Civilizace/
1/7—21/8/2022

Autoři fotografií: 

Pavel Šuba
Tom a Vlaďka Hasilovi
Jiří Bílek
Adriana Vlčková
Hana Hendrichová
Josef Středa
Ondřej Červinka
Ingrid Zemančíková
Petr Židek
Petr Olyšar
Dana Plíšková
Jiří Kittner
Olga Roušová
Jan Kurka
Štěpán Kurka
Šárka a Tomáš jr. Hasilovi
Pavla Houštěková
Dana Keren
Jana Mesarčová
Lukáš Váňa

 V prosinci roku 2018 byla zkusmo (pouze 30 letáky) oslovena velmi úzká skupinu lidí v Liberci s výzvou focení kanálových poklopů po cestách Českou republikou či světem. Během necelých tří týdnů se nám sešlo více než sto fotografií z celého světa. Zájem nás v podstatě ohromil.

Následovalo oslovení veřejnosti k aktivní tvorbě virtuálního prostředí – lidé z celého světa měli a dosud mají možnost zasílat své „úlovky“ – fotografie kanálových poklopů. Ty jsou pak umisťovány na webové stránky (www.civilizace.info) s uvedením autora, místa a času pořízení. Vzniká tak unikátní světový virtuální průvodce. 

Do konce roku 2021 se nám sešlo již více než čtyři sta fotografií kanálových poklopů doslova z celého světa. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli připravit výstavu fotografií kanálových poklopů. Výstava je realizována v Malé výstavní síni v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše v termínu od 1. 7. do 21. 8. 2022.

Výstavu vnímáme jako podporu Projektu Civilizace. Projektu, který je věnován nejširší veřejnosti. Jeho smyslem je kultivace veřejného prostoru a vytváření netradičních kulturních památek z doby, ve které žijeme. Projekt vnímáme jako dílek skládačky pro vztah obyvatel ke svému městu. 

Samotná myšlenka realizovat výstavu fotografií kanálových poklopů vznikla po setkání pana Tomáše Hasila z Liberce, spoluautora Projektu Civilizace a pana Pavla Šuby z Karlových Varů, významného fotografa kanálových poklopů. Smyslem výstavy je představit tvorbu nadšených fotografů netradičních cílů. 

Při výběru fotografií jsme řešili kompromis mezi kvalitní fotografií a menší technickou kvalitou snímku, kterou nahrazuje netradiční místo jeho pořízení. Jak se nám to povedlo posuďte sami. 

Kurátor výstavy: Jitka Mrázková
Autoři projektu: Tomáš Hasil a Pavel Šuba 

G300, z.s. 

Spolek vznikl dne 9. února 2006. Je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, jehož cílem je podporovat aktivity spojené s rozvojem společnosti, vykonávané především v rámci Libereckého kraje. V rámci své činnosti se spolek podílel na organizaci několika ročníků festivalu Liberecký flašinetář (třídenní akce v ulicích města připomínající tradici výroby a provozování tohoto řemesla). V roce 2015 spolek vydal knihu pro nejmenší čtenáře: O tom, co se možná stalo – čtyři pohádkové příběhy z času vánočního – Jarmila Enochová (autorka je bývalá loutkoherečka Naivního divadla v Liberci). V roce 2018 spolek realizoval vzpomínkovou akci k výročí okupace Československa (1968) a v roce 2019 akci k připomínce Sametové revoluce (1989). Od března roku 2016 je realizátorem Projektu Civilizace (tuto aktivitu převzal po zanikající o.p.s. Spacium).

 Projekt Civilizace

Projekt Civilizace ozvláštňuje jednu z uliček (Papírová) v Liberci zadlažďováním kanálových poklopů se znaky měst. Projekt volně navazuje na výstavu Socha a město, která byla realizována v Liberci pouhý rok po vstupu okupačních vojsk roku 1968 a byla jedním z posledních záchvěvů demokratických projevů v tehdejším Československu. 

Spolek G300 oslovuje jednotlivá města v ČR, ale i v zahraničí k darování kanálového poklopu do Projektu Civilizace. Tyto poklopy následně zadlažďuje a dává tak vzniknout ojedinělé „galerii“ ve veřejném prostoru. Již v tuto dobu je ulička s kanálovými poklopy uváděná v průvodcích po Liberci. Začínají si jí všímat i další média. 

Snímky kanálových poklopů můžete zasílat na adesu G300@g300.cz (veďte jméno, místo a datum pořízení). Je možné, že na příští výstavě se sejdeme i s vámi.

Projekt je podpořen Fondem kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec (logo)

Projekt podporují: Kalendář Liberecka 

Geoprint Liberec 

Josef Panožka – Velkotisk

Izrael-Haifa-Dana-Karen
Nicaragua-Granada-Sarka-Hasilova-Tomas-Hasil-jr
Izrael-Jeruzalem-Jan-Kurka
image
Lotyssko-Riga-Ondrej-Cervinka
Japonsko-Stepan-Kurka