DAVID HANVALD - ČTVEREC NENÍ KRUH!?

DAVID HANVALD - Čtverec není kruh!?
10/9—9/10/2022

Výstava se koná v rámci ART WEEK LIBEREC

Liberecký rodák, reichenbergský patriot a doubský malíř David Hanvald (nar. 1. 12. 1980) patří ke klíčovým uměleckým osobnostem střední generace. Jeho výjimečností je práce s reinterpretacemi rozličných stavebních i stavebných předloh a stejně tak uměleckých děl modernistických vizuálních směrů, ať už plošných nebo prostorových. Stejně tak si ovšem David dokáže pohrát s klasickou dětskou dřevěnou stavebnicí. Dokáže ale také transformovat filosoficko-estetické sentence, vizualizovat sémantické pojmy, a rozehrát gestickou šarádu textových obrazů.

Pro letošní ročník AWL připravil spolu s kurátorem Martinem Dostálem konzistentní a prostorovou malířskou prezentaci na téma kruhu a čtverce. Jde o čtverácké zamyšlení nad kruhovou podstatou existence a současně se jedná o upozornění, že v přírodě se kruh ani čtverec nevyskytují. Bůh na ně zapomněl.
Martin Dostál